Přeprava nebezpečního zboží / Dangerous goods

Přeprava nebezpečného zboží je specifickou součástí přepravy, která se řídí mnoha národními a mezinárodními předpisy.

Letecká přeprava nebezpečného zboží je regulována manuálem DGR, který každoročně vydává sdružení leteckých dopravců IATA. Kamionová přeprava nebezpečného zboží je regulována evropskou dohodou ADR o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží. Železniční přeprava nebezpečného zboží je upravována řádem RID, který je obsažen v dodatku C úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).

Přepravu nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách upravuje evropská dohoda ADN.


Nabízíme tyto služby:

  • Poradenství při přepravě nebezpečného zboží leteckou, námořní a pozemní cestou
  • Zabalíme Vaše zásilky dle mezinárodně platných předpisů
  • Vystavíme potřebnou dokumentaci nutnou k přepravě